فیزیوتراپی در رسوب کلسیم شانه

فیزیوتراپی در رسوب کلسیم شانه

فیزیوتراپی در رسوب کلسیم شانه: رسوب کلسیم در تاندون و یا عضلات پر خون ایجاد میشود که اغلب به دلیل پارگی عضله یا تاندون، عدم درمان التهاب تاندونهای عضلات شانه، در رفتگی مفاصلی که عضله و تاندون به آنها متصل هستند، شکستگی استخوان کنار عضله و تاندون، و کشیدگیهای شدید عضله و تاندون است. در …

فیزیوتراپی در رسوب کلسیم شانه خواندن بیشتر & raquo؛