دسته بندی: شانه

التهاب تاندون شانه
ارتوپدی

فیزیوتراپی در التهاب تاندون شانه (التهاب تاندون عضله دو سر بازویی)

فیزیوتراپی در التهاب تاندون شانه (التهاب تاندون عضله دو سربازویی) شایعترین علت این عارضه، گیرافتادگی مفصل شانه و پارگی عضلات روتاتور کاف است، همچنین این تاندونیت ممکن است

مطالعه بیشتر »